Thông Báo

THÔNG BÁO

KHÓA TU MÙA THU – FALL RETREAT

từ ngày 29 tháng 8 đến 1 tháng 9 năm 2014

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Thời gian trôi thật nhanh

Kiếp người thật mong manh

Một giây ta tỉnh thức

Một giây ta tu hành.

Thật vậy ! Ý thức được sự mong manh của kiếp người tạm bợ. Giây phút nào tỉnh ngộ và cố gắng được thì chúng ta phải hạ thủ công phu. Kính mời quý Phật tử tham dự khóa tu Mùa Thu để lắng lòng, thanh thản tận hưởng không khí trong lành, tỉnh lặng tại tu viện Tây Thiên. Chương trình như sau :

Thứ sáu ngày 29 tháng 8 (Tây Thiên – Westlock Centre)

09:30 sáng – Thọ trì Thủy Sám Pháp cuốn 1 – Cúng ngọ / Confession Ceremony

11:30 – Quá đường, kinh hành / Formal Lunch

01:00 trưa – Chỉ tịnh / Resting

02:30 – Thủy Sám Pháp cuốn 2, thí thực / Confession Ceremony

05:00 chiều – Dược thực / Dinner

07:30 tối – Thủy Sám Pháp cuốn 3, tọa thiền, thiền lạy / Confession Ceremony

10:00 – Chỉ tịnh / Bed time

Thực Tập Im Lặng – Practice Silent

Thứ Bảy ngày 30 tháng 8

05:00 sáng – Thức chúng / Wake up

06:00 – Tọa thiền, lạy Vạn Phật / Confession Ceremony

08:00 – Tiểu thực / Break fast

09:30 – Pháp thoại / Dharma talk

11:30 – Quá đường, kinh hành / Formal lunch

01:00 trưa – Chỉ tịnh / Resting

02:30 – Pháp thoại / Dharma talk

04:00 chiều – Trì danh Niệm Phật / Reciting Buddha’s name

05:00 – Dược thực / Dinner

06:15 – Thiền hành / Walking meditation

08:00 – Pháp thoại / Dharma talk

09:30 – Tọa thiền, thiền lạy / Sitting meditation, Prostration

10:30 – Chỉ tịnh / Bed time

Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 (Trúc Lâm – Monastery)

05:00 sáng – Thức chúng / Wake up

06:00 – Tọa thiền / Sám Hối / Sitting meditation

07:00 – Dọn dẹp / Clean up

08:00 – Trở về Trúc Lâm / back to Truc Lam

10:30 – Khóa lễ công cộng / Weekly service

11:00 – Pháp thoại / Cúng linh – Dharma talk

12:30 trưa – Dùng trưa tự do /Lunch

02:00 – Trà Đàm / Tea ceremony

04:00 chiều – Công phu chiều / Evening chanting

05:30 – Dược thực / Dinner

06:30 – Giờ cá nhân / Personal time

09:00 – Trì chú Lăng Nghiêm / Mantra chanting

10:00 – Chỉ tịnh / Bed time

Thứ Hai ngày 1 tháng 9

05:00 sáng – Thức chúng / Wake up

06:00 – Tọa thiền, công phu sáng / Sitting meditation

08:00 – Tiểu thực / Break fast

09:30 – Vấn đáp / Question Answer

11:00 – Quá đường, kinh hành / Formal lunch

12:00 – Hồi Hướng – Hoàn mãn / Ending Ceremony

Xin hoan hỉ ghi danh tại bàn Thư Ký với Phật tử Tịnh Nhuần (cô Thắm). Quý Phật tử ở xa xin nhớ báo ngày giờ và chuyến bay đến Edmonton để tu viện đưa đón. Mọi thắc mắc xin liên lạc tu viện (780) 471-1093.

TV. Trúc Lâm kính thông báo

****************************************

Kính mời đại chúng xem nghe bài giảng mới đem lên mạng:

Video: Tiếng Việt :  DVDs(4)   

Tìm Thầy Học Đạo  ***New

Cách Hóa Giải Chướng Duyên 2  ***New

Cách Hóa Giải Chướng Duyên 1

Cuộc Đời Mâu Thuẫn

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 6   ,   7  

******************************************************* 

Video: English 

Heirs In Dharma 2  ***New

Heirs In Dharma 1  ***New

Balance Of Daily Life

Rest Like A Pebble

**************************************

Audio: Tiếng Việt  (351-400)

Pháp Vị Niết Bàn  => download  ***New

Tam Quy Ngũ Giới  =>  download  ***New

Tìm Thầy Học Đạo (vấn đáp)  =>  download

**********************

Audio: English (EPH095 – EPH100)

EPH101 –  EPH150

Staying On Your Path  => download  ***New

Mindfulness Training => download  ***New

Fish For Life   =>  download

 ****************************************

LỊCH SINH HOẠT

Tháng 8 & tháng 9

THÁNG 8

Thứ sáu ngày 1 lúc 9:00 sáng – Lễ truyền giới xuất gia gieo duyên (tv. Tây Thiên)

Chủ nhật ngày 3 lúc 10:30 – Lễ hiệp kỵ Tổ Tiên mùa Báo Hiếu (tv. Trúc Lâm)

Thứ ba ngày 5 lúc 6:00 sáng – Lễ Thế Phát Xuất Gia

Thứ bảy ngày 9 lúc 6:00 sáng – Lễ truyền giới Sadi

9:30 sáng – Lễ an vị sái tịnh Quán Âm Bảo Đài và động thổ đặt đá xây dựng Chánh Điện Tây Thiên

2:00 chiều – Lễ cầu siêu cúng thất tại Trúc Lâm

3:00 chiều – Lễ thí thực Cô Hồn

6:00 chiều – Văn nghệ mừng lễ Lạc Thành Quán Âm Bảo Đài và Trúc Lâm 25 năm

9:30 tối – Lễ thắp đền cầu nguyện

Chủ nhật ngày 10 – Lễ Chính thức Lạc Thành Quán Âm Bảo Đài,

Kỷ niệm tv. Trúc Lâm 25 năm, Vu Lan Báo Hiếu lúc 11:00 sáng

1:00 chiều – Thọ trai và Văn nghệ cúng dường

3:00 chiều – Lễ Xả Giới Xuất Gia Gieo Duyên và truyền Thập Thiện Giới và tại gia Bồ Tát Giới

5:00 chiều – Hoàn Mãn

Thứ bảy ngày 16 – Lễ Hằng Thuận tiếng Anh lúc 5:00 chiều (Thầy trụ trì)

-Pháp thoại hằng tuần lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 17 -Lễ Vu Lan chùa Hải Đức (Thầy trụ trì)

Thứ bảy ngày 23 -Lễ Vu Lan chùa Giác Lâm (Thầy trụ trì)

-Lễ Vu Lan chùa Phổ Minh (Thầy Viện Chủ)

Chủ nhật ngày 24 -Khánh vía BT. Địa Tạng và Pháp Hội Địa Tạng lúc 10:30 sáng tại Trúc Lâm

-Hoàn mãn mùa Báo Hiếu và thí thực Cô Hồn

Từ 29-31 -Khóa tu Mùa Thu (tv. Tây Thiên)

THÁNG 9

Thứ hai ngày 1 – Khóa tu Mùa thu tại tv. Trúc Lâm

Thứ sáu ngày 5 – Khai mở lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 6 – Trì kinh Pháp Hoa từ 8:00 sáng đến 8:00 tối và pháp thoại hằng tuần

Chủ nhật ngày 7 – Kỷ niệm Trung Thu lúc 10:30 sáng

-Sám Hối tụng giới lúc 2:00 chiều

Thứ sáu ngày 12 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Từ 12-14 – Khóa tu Mùa Thu cho Tây Phương tại tv. Tây Thiên (tiếng Anh)

Thứ bảy ngày 13 – Lễ Hằng Thuận tại Trúc Lâm lúc 12:00 trưa

-Pháp thoại hằng tuần lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 14 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 19 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 20 – Pháp thoại hằng tuần lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 21 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 26 – Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Thứ bảy ngày 27 – Thọ Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng

Chủ nhật ngày 28 – Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

 

*****************************************************************

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE

TU VIỆN TRÚC LÂM -TÂY THIÊN MONASTERY

11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780)471-1093 Fax.(780)471-5394

Website: www.truclam.ca

TÂM THƯ

XÂY DỰNG QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI

 

Edmonton, ngày 01 tháng 2 năm 2012

 

Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni

Kính thưa quí thiện tín Nam, Nữ

 

Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời

Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi

Không đâu cầu thỉnh mà không ứng

Biển khổ thuyền dong cứu độ người.

 

Thật vậy, đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của bậc đại sĩ cứu khổ ban vui.  Một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng Đại Bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, và tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài và gọi Ngài một cách thân thiện, gần gủi bằng hai tiếng “Mẹ Hiền”.

 

Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada. Dự án về các tôn tượng như sau:

-         1 bảo tượng Quán Âm ba thân tượng trưng Bi Trí Dũng bằng đồng cao 9.1m, 8 vị Thần Kim Cang đở chân tượng bằng đá trắng cao 1.850m. Tổng thể toàn tượng là 10.950m.

-         12 tôn tượng Hạnh Nguyện Quán Âm bằng đá trắng, mỗi tượng cao 2.8m,

-         1 tôn tượng Tứ Diện Quán Âm ngồi (4 mặt) bằng đá trắng sẽ an trí nơi hồ sen cao 3m

-         1 bàn hương án và đỉnh hương bằng đá xanh cao 2m.

Thời gian thực hiện công trình hơn một năm với kinh phí $800,000.00 (tám trăm ngàn Mỹ kim). Chúng con/ chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm và khuyến thỉnh chư thiện nam tín nữ phát tâm trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành như ý nguyện.

 

Mọi sự phát tâm cúng dường (chi phiếu) xin đề: Tu Vien Truc Lam và gửi về địa chỉ ghi trên, hoặc liên lạc về Tu Viện số điện thoại (780) 471-1093, email: info@truclam.ca

 

Ngưỡng nguyện đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi khiến cho tất cả chúng ta tứ đại thường hòa, chướng duyên tan biến, tâm nguyện Phật sự này sớm được viên thành.

 

Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.

 

Sen búp kính bạch,

TK. Thích Pháp Hòa, Trụ trì

 

 

 

Ghi chú: Quý vị ở Canada, Hoa Kỳ có thể gửi bằng personal cheque hoặc chuyển thẳng vào account Tu Viện. Các quốc gia khác có thể chuyển thẳng vào account của Tu Viện, sau khi chuyển xong xin email hoặc liên lạc về Tu Viện cho biết danh tánh để Tu Viện kịp thời ghi nhận. Đây là chi tiết tài khoản.

 

Edmonton Buddhist Research Institute

Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa)

11328 – 97 Street

Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA

(780) 471-1093

 

Alberta  Treasurer Branch  Financial (ATB Financial)

Edmonton City Centre

D 127 10200 -102 Ave.

Edmonton, AB T5J 4B7

(780) 422-2897

 

Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Gia Kim)

Account #  0765 912 03762-24

Swift no.: ATBRCA 6E XXX

 

Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Mỹ Kim)

Account #  0765 912 03762-70

Swift no.: ATBRCA 6E XXX

 

Mẹ hiền Quan Thế Âm

Trụ Vũ

Mẹ về trên khắp thế gian
Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu
Mẹ về trong tiếng thư cưu
Mẹ về trong bóng tỳ khưu mẹ về

Mẹ ơi trong ánh sao khuê
Trong hương hoa bưởi ,trong đề thơ mây
Ngọt ngào mẹ đã về đây
Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ

Nụ cười mẹ, nụ cười thơ
Bàn tay mẹ, một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi

Mẹ về ánh ánh lưu ly
Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên
Bao nhiêu là dịu là hiền
Trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày

Mẹ về, ấm áp lắm thay
Sữa kia với lại bình này cho con
Chở tam thiên một bình tròn
Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy

Mẹ về đây, mẹ về đây
Từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ
Mẹ về đồng thể giấc mơ
Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao

Mẹ ơi, con nói thế nào
Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời
Nụ cười mẹ nở trên môi
Vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu

Ru con êm giấc mộng đầu
Nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn
Lời ru mẹ vượt không gian
Tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng

Chiếc thuyền Mẹ chở bao la
Chở con, chở cả thiên hà chúng con
“Chiều chiều ngọn gió nam non”
Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn

Mẹ ơi, sao dáng mẹ buồn
Mẹ ơi, sao dáng mẹ nguồn biển khơi
Mẹ nghe, nghe hết mọi lời
Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian

Chao ơi sức mạnh điêu tàn
Chao ơi sức nặng ba ngàn đại thiên
Của đau, của hận, của phiền
Của hư, của vọng, của miền trầm luân
Mẹ đều nghe hết – Quán Âm
Hỏi sao dáng mẹ không bâng khuâng chiều

Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời
Đêm nay rằm lại về ngôi
Cho con thơ nở nụ cười sáng trăng

Từ vô thủy đến vô chung
Nhịp tao nôi, Mẹ nhịp trùng trùng dương
Nét môi mẹ vẽ thiên đường
Tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà

********************************************************

Ghi chú : Mọi chi tiết xin liên lạc Tu Viện số (780) 471-109