Thông Báo

Kính mời đại chúng xem nghe bài giảng mới đem lên mạng:

Video: Tiếng Việt   

Đức Phật và Cách Giáo Dục  ***New

Tam Quy Ngũ Giới  

Thánh Gióng

******************************************************* 

Video: English 

Creating Your Own Mantra  ***New

Theme For The Year    

Fish For Life

**************************************

Audio: Tiếng Việt  (351-400)

   Bài Pháp Đầu Tiên  1  ,  2   =>  download1 ,  download2   ***New

   Xưng Tán Đức Thế Tôn  => download  ***New

   Tu Tâm Dưỡng Tánh   => download  ***New

**********************

Audio: English (EPH095 – EPH100)

EPH101 –  EPH150

Year’s End Sharing With You  => download    ***New

Working On Our Fear !   download

 ****************************************

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA XUÂN

từ ngày 18-20 tháng 4 năm 2014

 

Thứ năm 17.4.2014

Tối 06:30 – Khởi hành lên Tv. Tây Thiên (đợt 1)

 

Thứ Sáu 18.4.2014

Sáng 07:00 – Khởi hành lên Tv. Tây Thiên (đợt 2)

09:00 -Khai mạc khóa tu

11:00 – Quá đường, kinh hành

Chiều: 01:00 – Chỉ tịnh

02:00 – Thức chúng

02:30 – Pháp thoại

04:00 – Trì kinh Pháp Hoa

05:00 – Dược thực (cơm chiều)

06:30 – Lớp thiền cho Tây Phương (T. Đức Tạng-Tịnh Tạng)

07:00 – Pháp thoại

09:00 – Tọa thiền – Thiền lạy

10:00 – Chỉ tịnh

 

Thứ Bảy 19.4.2014

Sáng: 05:00 – Thức chúng

06:00 – Tọa thiền, sám hối

08:00 – Tiểu thực (điểm tâm)

09:00 – Pháp thoại

11:00 – Quá đường, kinh hành

Chiều: 01:00 – Chỉ tịnh

02:00 – Thiền hành ngoài trời và pháp đàm

04:00 – Trì kinh Pháp Hoa

05:00 – Dược thực

07:00 – Pháp thoại

09:00 – Tọa thiền -Thiền lạy

10:00 – Chỉ tịnh

 

Chủ Nhật 20.4.2014

Sáng: 05:00 – Thức chúng

06:00 – Tọa thiền, sám hối

07:00 – Tiểu thực và tổng vệ sinh

08:00 – Khởi hành về lại Tv. Trúc Lâm

10:30 – Khóa lễ hằng tuần – pháp thoại – tiến linh

Chiều: 12:00 – Cơm trưa

02:00 – Trà đàm và bế mạc

HOÀN MÃN

**************************************

LỊCH SINH HOẠT

Tháng 4, 5 và 6, 2014

 

THÁNG 4

Từ ngày 1-3 -Khóa tu thanh thiếu niên (teenager retreat) từ 13 tuổi trở lên Tv. Tây Thiên

Từ ngày 2-5 -Khóa tu tại tu viện Huyền Quang (TX)

Thứ sáu ngày 4 -Khóa thiền lúc 6:30 tối (tiếng Anh)

Từ ngày 5-14 -Phật sự (T. Pháp Hòa)

Thứ bảy ngày 5 -Khóa lễ trì kinh Pháp Hoa lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 6 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 11 -Lớp thiền lúc 6:30 tối (tiếng Anh)

Thứ bảy ngày 12 -Ngày tu học lúc 9:00 sáng (tiếng Anh),

-trì kinh Pháp Hoa hoặc Pháp thoại lúc 7:30 tối (T.Viện Chủ)

Chủ nhật ngày 13 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng, tụng giới lúc 2:00 chiều

Từ 18-20 -Khóa tu mùa Xuân tại tv. Tây Thiên (có chương trình chi tiết)

Thứ sáu ngày 25 -Lớp thiền lúc 6:30 tối (tiếng Anh)

Từ ngày 26-27 -Khóa tu tại Chùa Minh Đạo Atlanta (T.Pháp Hòa)

Thứ bảy ngày 26 -Pháp thoại hằng tuần lúc 7:30 tối (T.Viện Chủ)

Chủ nhật ngày 27 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ hai ngày 28 -Pháp thoại tại Florida (T.Pháp Hòa)

 

THÁNG 5

Thứ sáu ngày 2 -Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 chiều

Thứ bảy ngày 3 -Lễ Phật Đản Chùa Giác Lâm, St.Clouds, Minessotta – T.Pháp Hòa)

Chủ nhật ngày 4 -Lễ khai kinh Mùa Phật Đản lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 9 -Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 chiều

Thứ bảy ngày 10 -Một ngày tu học từ 9:00 sáng đến 4:00giờ chiều

-Lễ tắm Phật dành cho thanh thiếu niên lúc 7:30 tối

Chủ nhật ngày 11 -Chính thức Đại Lễ Phật Đản lúc 10:00 sáng

Thứ ba ngày 13 -Lễ phát nguyện Tâm Niệm An Cư 3 tháng lúc 6:30 sáng

-Sám hối tụng giới lúc 7:30 tối

Thứ sáu ngày 16 -Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 tối

Từ ngày 17-18 -Lễ Phật Đản chùa Hải Đức, Regina (T.Pháp Hòa)

-Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 23 -Lớp thiền Tây Phương 6:30 chiều

Thứ bảy ngày 24 -Lễ Phật Đản Quốc Tế tại Trúc Lâm

Từ ngày 23-25 -Tu học và Lễ Phật Đản chùa Phổ Minh, Windsor, ON (T.Pháp Hòa)

Từ ngày 27-31 -Khóa tu tv. Từ Vân, Denver (T.Pháp Hòa)

Thứ sáu ngày 30 -Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 chiều

Thứ bảy ngày 31 -Lớp thiền và trì kinh lúc 7:30 tối

 

THÁNG 6

Chủ nhật ngày 1 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Từ ngày 3-4 -Tu học tại Tịnh Thất Hiền Như, Nam California (T.Pháp Hòa)

Thứ năm ngày 5 -Pháp thoại chùa Ưu Đàm, Las Vegas, lúc 7:00 tối (T. Pháp Hòa)

Thứ sáu ngày 6 -Pháp thoại chùa Huệ Quang, Santa Ana, lúc 7:00 tối (T.Pháp Hòa)

Thứ bảy ngày 7 -Pháp thoại nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, Santa Ana (T.Pháp Hòa)

-Ngày tu học Tây Phương từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều (quý Thầy)

-Lớp thiền và Pháp thoại tại tv. Trúc Lâm lúc 7:30 tối (T.Viện Chủ)

Chủ nhật ngày 8 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ năm ngày 12 -Sám hối tụng giới lúc 7:30 tối

Thứ sáu ngày 13 -Lớp thiền Tây Phương lúc 7:30 tối

Thứ bảy ngày 14 -Ngày tu học cho tiếng Việt lúc 9:00 sáng

Chủ nhật ngày 15 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Thứ sáu ngày 20 -Lớp thiền Tây Phương lúc 6:30 chiều

Thứ bảy ngày 21 -Hộ niệm hôn lễ lúc 11:00 sáng (tiếng Anh)

-Tiệc chay gây quỹ xây dựng Quán Âm Đài nhà hang Cha for Tea lúc 6:30 chiều

Chủ nhật ngày 22 -Khóa lễ hằng tuần lúc 10:30 sáng

Từ 27-29 -Khóa tu tv. Chánh Pháp, Oklahoma (T.Pháp Hòa)

*****************************************************************

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE

TU VIỆN TRÚC LÂM -TÂY THIÊN MONASTERY

11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780)471-1093 Fax.(780)471-5394

Website: www.truclam.ca

TÂM THƯ

XÂY DỰNG QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI

 

Edmonton, ngày 01 tháng 2 năm 2012

 

Nam mô Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni

Kính thưa quí thiện tín Nam, Nữ

 

Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời

Cánh tay cứu độ hiện ngàn nơi

Không đâu cầu thỉnh mà không ứng

Biển khổ thuyền dong cứu độ người.

 

Thật vậy, đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân của bậc đại sĩ cứu khổ ban vui.  Một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng Đại Bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi tu tập đều quy hướng về Ngài như một tấm gương sáng để noi theo, và tất cả chúng sinh đang khổ đau cũng quy hướng về Ngài để được chở che, dắt dẫn. Cho nên, chúng ta cũng không lấy gì làm lạ khi từ kẻ quê mùa cho đến hàng trí giả, ai ai cũng thường cung kính niệm tưởng đến Ngài và gọi Ngài một cách thân thiện, gần gủi bằng hai tiếng “Mẹ Hiền”.

 

Hình tượng Phật, Bồ Tát là biểu tượng cao đẹp giúp chúng sanh hướng thượng và thanh tịnh hóa thân tâm. Để nói lên tấm lòng tri ơn Bồ Tát, học hạnh Từ Bi cũng như lưu giữ đôi nét văn hóa Phật Giáo tại xứ người chúng con/chúng tôi thành kính kiến tạo Quán Âm Phật Đài tại tu viện Tây Thiên thành phố Westlock, tỉnh bang Alberta, Canada. Dự án về các tôn tượng như sau:

-         1 bảo tượng Quán Âm ba thân tượng trưng Bi Trí Dũng bằng đồng cao 9.1m, 8 vị Thần Kim Cang đở chân tượng bằng đá trắng cao 1.850m. Tổng thể toàn tượng là 10.950m.

-         12 tôn tượng Hạnh Nguyện Quán Âm bằng đá trắng, mỗi tượng cao 2.8m,

-         1 tôn tượng Tứ Diện Quán Âm ngồi (4 mặt) bằng đá trắng sẽ an trí nơi hồ sen cao 3m

-         1 bàn hương án và đỉnh hương bằng đá xanh cao 2m.

Thời gian thực hiện công trình hơn một năm với kinh phí $800,000.00 (tám trăm ngàn Mỹ kim). Chúng con/ chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức từ bi hộ niệm và khuyến thỉnh chư thiện nam tín nữ phát tâm trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành như ý nguyện.

 

Mọi sự phát tâm cúng dường (chi phiếu) xin đề: Tu Vien Truc Lam và gửi về địa chỉ ghi trên, hoặc liên lạc về Tu Viện số điện thoại (780) 471-1093, email: info@truclam.ca

 

Ngưỡng nguyện đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi khiến cho tất cả chúng ta tứ đại thường hòa, chướng duyên tan biến, tâm nguyện Phật sự này sớm được viên thành.

 

Nam mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.

 

Sen búp kính bạch,

TK. Thích Pháp Hòa, Trụ trì

 

 

 

Ghi chú: Quý vị ở Canada, Hoa Kỳ có thể gửi bằng personal cheque hoặc chuyển thẳng vào account Tu Viện. Các quốc gia khác có thể chuyển thẳng vào account của Tu Viện, sau khi chuyển xong xin email hoặc liên lạc về Tu Viện cho biết danh tánh để Tu Viện kịp thời ghi nhận. Đây là chi tiết tài khoản.

 

Edmonton Buddhist Research Institute

Authorized person: Toan Huynh (aka Thich Phap Hoa)

11328 – 97 Street

Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA

(780) 471-1093

 

Alberta  Treasurer Branch  Financial (ATB Financial)

Edmonton City Centre

D 127 10200 -102 Ave.

Edmonton, AB T5J 4B7

(780) 422-2897

 

Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Gia Kim)

Account #  0765 912 03762-24

Swift no.: ATBRCA 6E XXX

 

Edmonton Buddhist Research Institute (gửi bằng Mỹ Kim)

Account #  0765 912 03762-70

Swift no.: ATBRCA 6E XXX

 

Mẹ hiền Quan Thế Âm

Trụ Vũ

Mẹ về trên khắp thế gian
Mẹ về đây giữa ba ngàn vô ưu
Mẹ về trong tiếng thư cưu
Mẹ về trong bóng tỳ khưu mẹ về

Mẹ ơi trong ánh sao khuê
Trong hương hoa bưởi ,trong đề thơ mây
Ngọt ngào mẹ đã về đây
Trắng ơi màu áo trắng ngày ban sơ

Nụ cười mẹ, nụ cười thơ
Bàn tay mẹ, một đường tơ vô cùng
Con nghe trong ý tơ rung
Mang mang đồng vọng nghìn trùng đại bi

Mẹ về ánh ánh lưu ly
Nét mày sơ nguyệt thầm thì siêu nhiên
Bao nhiêu là dịu là hiền
Trên đôi nét nguyệt vẽ lên đôi mày

Mẹ về, ấm áp lắm thay
Sữa kia với lại bình này cho con
Chở tam thiên một bình tròn
Ơi nguồn tịnh thủy cho non nước đầy

Mẹ về đây, mẹ về đây
Từ vô thủy mẹ vơi đầy trong thơ
Mẹ về đồng thể giấc mơ
Như đôi cánh biếc trên tờ ca dao

Mẹ ơi, con nói thế nào
Nói sao đi nữa, nói bao nhiêu lời
Nụ cười mẹ nở trên môi
Vẽ trên đôi nét tao nôi địa cầu

Ru con êm giấc mộng đầu
Nhịp đàn xưa, nhịp đàn sau, nhịp đàn
Lời ru mẹ vượt không gian
Tao nôi mẹ vượt thời gian vô cùng

Chiếc thuyền Mẹ chở bao la
Chở con, chở cả thiên hà chúng con
“Chiều chiều ngọn gió nam non”
Lắng nghe tiếng vạc nỉ non bên cồn

Mẹ ơi, sao dáng mẹ buồn
Mẹ ơi, sao dáng mẹ nguồn biển khơi
Mẹ nghe, nghe hết mọi lời
Oan khiên bạc mệnh của đời thế gian

Chao ơi sức mạnh điêu tàn
Chao ơi sức nặng ba ngàn đại thiên
Của đau, của hận, của phiền
Của hư, của vọng, của miền trầm luân
Mẹ đều nghe hết – Quán Âm
Hỏi sao dáng mẹ không bâng khuâng chiều

Mẹ ơi trời đất bao nhiêu
Tâm con hướng mẹ bấy nhiêu đất trời
Đêm nay rằm lại về ngôi
Cho con thơ nở nụ cười sáng trăng

Từ vô thủy đến vô chung
Nhịp tao nôi, Mẹ nhịp trùng trùng dương
Nét môi mẹ vẽ thiên đường
Tao nôi mẹ dệt tình thương hải hà

********************************************************

Ghi chú : Mọi chi tiết xin liên lạc Tu Viện số (780) 471-109